piątek, 24 grudnia 2010

Charakterystyka Geniuszu & Panel Strategii

Dzisiaj jest Wigilia więc życzę wszystkim barmanów i nie-barmanów Wesołych Świąt i Szampańskiego Sylwestra! Z tej okazji przekazuje sobie i wam pewne informacje, strategie, struktury, które pomogą nam w życiu a jak wiadomo już zbliża się 2011r więc świadome wykorzystywanie poniżej informacji spowoduję gigantyczne zmiany w Twoim życiu. Z przyjaciółmi (było nas 4) doszliśmy do jednego wniosku i wymyśliliśmy sobie taką metaforę. Wyobraźcie sobie granat, w grudniu 2010r została wyciągnięta zawleczka. W granacie kumuluje się energia gotowa to eksplozji a właśnie grudzień '10 jest przygotowanie to wielkich zmian w 2011r i widać to po moim życiu ile się ciekawego wydarzyło! W  roku 2011 będzie eksplozja      
- wielkie BUM - aż strach pomyśleć jakie gigantyczne zmiany nastąpią w nowym roku. Rendi mówi że już doświadcza wybuchu.
Pod koniec '11 roku będziemy niedopoznania i będziemy się śmiać z samego siebie jacy byliśmy teraz!
Rok 2011 to świadomie polepszenie sfer emocjonalnych, fizycznych, finansowych, relacyjnych z innymi ludźmi, w wykorzystywaniu czasu. 
Zagadał do mnie Czajorek na gg i powiedział mi, że jak nie rozpierdziele systemu w barmaństwie to mnie osobiście zabije. Więc mam cel - stworzyć coś nowego w historii barmaństwa, wyrobić swój indywidualny styl w flair oraz świetnie się bawić przy barze przyciągając klientów swoją pozytywną energią!
Zapytałem siebie "Jak to zrobić?", "Jakie kroki trzeba podjąć, żeby to osiągnąć?" i znalazłem w bardzo szybkim czasie odpowiedź. Oto wiedza do stosowania w codziennym życiu!

CHARAKTERYSTYKA GENIUSZU - Wszystko ma swoją strukturę

Koleś który tym się zajmował nazywa się Tony Buzan.

O nim:
Urodzony w 1942 r. w Londynie Tony Buzan jest twórcą Map Myśli, Przewodniczącym Fundacji "Mózg" (the Brain Foundation), założycielem Trustu "Mózg" i klubów "Rusz głową" oraz autorem pojęcia Mental Literacy (Technika Myślenia).

Koleś wydał sporo książek np.
Buzan's Book of Genius (Buzana księga geniuszy)

Na podstawie biografii 100 wielkich ludzi podjął się opisania cech charakterystycznych, łączących wszystkich geniuszy. Te cechy pojawiają się u każdego geniusza nie zależnie od dziedziny którą ten człowiek się zajmuje.

Są to cechy:

1. Wizja
2. Pożądanie
3. Wiara
4. Poświęcenie
5. Wytrwałość
6. Uczenie się na błędach
7. Głęboka wiedza w wybranej dziedzinie
8. Alfabetyzm umysłowy
9. Planowanie
10. Wyobraźnia
11. Pozytywne nastawienie
12. Autosugestia
13. Intuicja
14. Twórcze otoczenie
15. Twórcze wzorce (wewnętrzne)
16. Prawda i szczerość
17. Odwaga
18. Kreatywność i elastyczność
19. Zamiłowanie realizowanego zadania
20. Energia

[Od Mateusza Grzesiaka odpowiedź na to pytanie]
Wczoraj podczas rozmowy z Cziczeronem powstał pomysł na książkę w tym temacie. Siedzieliśmy jakiś czas i zrobiliśmy spis cech, jakie doprowadziły ludzi jakich znamy do sukcesu albo porażki. Nieważne czy są to cechy geniuszu czy ludzi którzy odnoszą sukces, dały nam one bardzo owocne spostrzeżenia i masę nauki.

Dzięki czemu ludzie których znamy spadli z piedestału albo nie osiągnęli wiele:

- odkładanie na później i czekanie
- odporność na feedback - zwracasz mu uwagę, a on i tak wie lepiej.
Samobójcza postawa tych, którzy uważają że wiedzą sami najlepiej.
- fałszywy perfekcjonizm - ślęczenie nad mailem godzinami, by był
wychuchany i tym samym strata czasu.
- pazerność na kasę
- lenistwo
- brak spójności, oszukiwanie
- potrzeba robienia wrażenia na innych by podnieść mniemania o sobie -  tzw. gawędziarze
- brak działania, gadanie zamiast robienia
- lizydupstwo
- brak wyjątkowości, przeciętność

Ci, którzy osiągnęli bardzo wiele w błyskawicznym czasie mają:

- lojalność i współpraca
- motywacja, wkręcenie, pasja
- uczciwość, spójność, pomocniczość
- profesjonalizm
- działanie zamiast gadania
- myślenie perspektywiczne
- ciągły rozwój i nauka
- ogrom i wielkość obieranych kierunków
- obycie w świecie
- trzymanie z najlepszymi
- ciągłe modelowanie i branie feedbacku
- inwestowanie w siebie i płacenie za wiedzę i umiejętności
- wyjątkowa osobowość
- wiara w ideały i posiadanie zasad
- nastawienie na ludzi i dla ludzi
- kontrola i leadership

--------------------------------------------------------------------------------

1. Wizja.
"Wizja" mówi o tym jak silnie i dokładnie masz sprecyzowany cel osiągnięcia sukcesu w dziedzinie, na której skoncentrowane są Twoje ambicje. Dobrze sprecyzowana wizja jest:
- jednoznaczna i precyzyjnie opisana
- zwizualizowana w wyobraźni
- dokładnie zrozumiana.
Wizja takiego celu stanowi światło przewodnie prowadzące Cię w Twoich działaniach.

--------------------------------------------------------------------------------

2. Pożądanie.
Siła pasji, determinacji do osiągnięcia Twoich wizji, celów i misji. Wielcy geniusze opisywali swoje własne pożądanie osiągania wizji jako palące, lub jako przemożny głód.

--------------------------------------------------------------------------------

3. Wiara.
Geniuszy charakteryzuje wiara w siebie i we własne otoczenie. Wiara daje im siłę psychiczną oraz fizyczną do osiągnięcia wymarzonych wizji. Wiara jest dla geniuszy szczególnie ważnym elementem, ponieważ jest zwykle atakowana przez tych, którzy nie rozumieją nowatorskich wizji.

--------------------------------------------------------------------------------

4. Poświęcenie.
Poświęcenie jest kombinacją pożądania i wiary. Poświęcenie oznacza przekonanie do działania zgodnego z wizją, wzmacnianego przez pożądanie i wiarę. Cechą charakterystyczną większości geniuszy jest publiczne deklarowanie poświęcenia do realizacji wybranych przez nich wizji.

--------------------------------------------------------------------------------

5. Planowanie.
Planowanie wymaga jasności opisu, oraz precyzji krótko-, średnio- i długoterminowych planów realizacji wymarzonej wizji. Jeśli osiągnięcie celu wymaga współpracy grupy, planowanie oznacza również jasne i precyzyjne wyjaśnienie zaangażowanym osobom kroków niezbędnych do osiągnięcia celu.

--------------------------------------------------------------------------------

6. Wytrwałość.
Większość znanych geniuszy cechowała się wytrwałością w realizacji ustalonych celów nawet w obliczu silnych przeciwności losu, z jakimi się spotykali, takich, wobec któych inni ludzie dawno by zrezygnowali.
Thomas Edison po bezskutecznym wypróbowaniu ponad 5 tysięcy sposobów zamiany elektryczności na światło został posądzony o szaleństwo w obliczu swojej determinacji do kontynuowania poszukiwań.

--------------------------------------------------------------------------------

7. Uczenie się na własnych błędach.

Wielcy ludzie charakteryzują się bardzo ciekawą umiejętnością traktowania każdego, nawet najbardziej nieprzyjemnego błędu, jako kolejnego kroku do osiągnięcia ustalonego celu.

--------------------------------------------------------------------------------

8. Wiedza.
Geniusze są znani z ogromnego pragnienia wiedzy i dogłębnego zrozumienia problemów, którymi się zajmują, a często także w wielu innych dziedzinach. Przykłady Da Vinci, Einsteina, Newtona, Kopernika pokazują, że aby aspirować do genialnych odkryć człowiek musi posiadać ogromną bazę wiedzy, na kanwie której mogą rozbłysnąć iskierki nowych myśli i odkryć.

--------------------------------------------------------------------------------

9. Alfabetyzm umysłowy.
Zwyczajny alfabetyzm oznacza znajomość alfabetu i umiejętność jego wykorzystania do odczytywania słów i zdań oraz nadawania im znaczenia. Alfabetyzm numeryczny to zdolność do rozumienia i posługiwania się liczbami na coraz bardziej skomplikowane sposoby.
Alfabetyzm umysłowy jest wśród nich najważniejszy i najtrudniejszy. Oznacza on znajomość "alfabetu mózgu", a więc sposobu, w jaki mózg pracuje, jak jest zbudowany, dzięki czemu możliwe jest optymalne jego wykorzystanie do pamiętania, uczenia się i twórczego rozwiązywania problemów. Chociaż znajomość anatomii i sposobu funkcjonowania mózgu jest niedawnym odkryciem, to jednak na przestrzeni dziejów wielcy ludzie mieli wspaniałą intuicję co do sposobu funkcjonowania własnego umysłu, dzięki czemu mogli rozwinąć wspaniałe techniki zapamiętywania, a także często byli wspaniałymi nauczycielami.

--------------------------------------------------------------------------------

10. Wyobraźnia.
Zdolność do tworzenia obrazów w umyśle, do wizualizacji myśli i idei, a także planów i celów. Ciekawym przykładem wykorzystania wyobraźni w realizacji swoich celów jest Michał Anioł, który zajmował się na pewnym etapie życia usuwaniem z własnej drogi tych elementów, które nie były uwzględnione w jego wizji, w jego wyobrażeniu własnego życia, aż w końcu to co pozostało było rzeczywistym odzwierciedleniem jego wyobrażeń.

--------------------------------------------------------------------------------

11. Pozytywne nastawienie.
Realistyczne pozytywne nastawienie różni się zasadniczo od myślenia życzeniowego. Jest to otwartość na każdą możliwość wydobycia maksimum efektu z dowolnej sytuacji w życiu. To precyzyjne oszacowanie zdarzeń i zjawisk pod kątem maksymalizacji szans powodzenia. To również rodzaj wiary w siebie, która sprawia, że w każdej sytuacji dostrzegamy jakiś aspekt pozytywny, szansę znalezienia się jeszcze bliżej wymarzonego celu.

--------------------------------------------------------------------------------

12. Autosugestia.
Stopień aktywnego, pozytywnego "programowania siebie" skierowanego na osiągnięcie własnej wizji i celu. Wszyscy ludzie "programują siebie" poprzez wmawianie sobie w myślach różnych rzeczy, a psychologowie twierdzą że w 90% przypadków to programowanie jest negatywne. Wszyscy geniusze mają przynajmniej taką samą proporcję pozytywnych autosugestii.

--------------------------------------------------------------------------------

13. Intuicja.
Intuicja to zdolność do "wyczuwania" lub "odczuwania" dostępnych potencjalnie możliwości i określania szans odniesienia sukcesu w każdej sytuacji. Mechanizmy intuicji są bardzo trudne do zdefiniowania, można ją określić jako zdolność mózgu do przejrzenia w ułamku sekundy wszystkich wydarzeń z całej historii życia człowieka i na ich podstawie określenia przewidywanego wyniku analizowanej sytuacji. Oczywiście, aby korzystać efektywnie z intuicji trzeba umieć wsłuchać się w podpowiedzi własnego umysłu.

--------------------------------------------------------------------------------

14. Grupa doradcza (zewnętrzna).
Grupa doradcza to bezpośrednie otoczenie człowieka, to ci wszyscy, którzy mogą na niego wpływać i doradzać mu. Wielcy geniusze nigdy nie są samotnikami, zaskakująco często są otoczeni przez uczniów, doradców czy przyjaciół, z którymi dyskutują o pasjonujących ich zjawiskach. Bill Gates (Microsoft) i Jeff Bezos (Amazon) zawsze zatrudniają najlepsze umysły, nie z uwagi na ich wiedzę, ale na ich inteligencję i potencjał rozwoju. W końcu, gdyby chodziło tylko o wiedzę, należałoby zatrudnić Encyklopedię Brytyjską w 24 tomach.

--------------------------------------------------------------------------------

15. Grupa wsparcia (wewnętrzna).
Wszyscy wielcy ludzie posiadają własnych wewnętrznych bohaterów, wzory do naśladowania. Im dokładniej sprecyzowane, klarowne, tym większy wpływ takich umysłowych doradców na działania człowieka.

--------------------------------------------------------------------------------

16. Prawda i szczerość.
Wielcy geniusze mają tendencję do szczerości wobec siebie, wobec swoich przyjaciół i swojego otoczenia. Mają także olbrzymi szacunek dla prawdy jako wartości samej w sobie.

--------------------------------------------------------------------------------

17. Odwaga.
Można odnieść wrażenie, że wielcy ludzie mają w sobie mniej obaw niż przeciętny człowiek. Prawda jest najczęściej zupełnie inna: wielcy mają więcej obaw i niepewności, ale także dużo więcej niż przeciętny człowiek odwagi do ich pokonywania. Mając wielkie wizje, olbrzymie pasje, obawa o ich niepowodzenie jest również olbrzymia i wymaga niesamowitego wysiłku i odwagi w pozostawaniu na "właściwym kursie".

--------------------------------------------------------------------------------

18. Kreatywność i elastyczność.
Geniusz przejawia się w zdolności do tworzenia nowych pomysłów i idei, do spojrzenia z innej strony na znane zjawiska, do rozwiązywania problemów w nieszablonowe sposoby oraz do myślenia syntetycznego, a także do utrzymywania otwartości umysłu i ciekawości nowych zjawisk. Największe bitwy w dziejach historii nie były wygrywane przewagą liczebną, ale geniuszem dowódców i wiarą armii w decyzje tych dowódców.

--------------------------------------------------------------------------------

19. Zamiłowanie do zadania.
Zamiłowanie to przejawia się nie tylko poprzez pasję do realizacji wąskiego postawionego przed sobą celu, ale także do wizji implikacji, jakie ze sobą niesie realizacja tego przedsięwzięcia. Zamiłowanie do realizacji własnych wizji przenosi się często także na chęć dzielenia się z innymi własną wiedzą i odkryciami - dlatego też większość znanych geniuszy była wspaniałymi nauczycielami.

--------------------------------------------------------------------------------

20. Energia.
Wszyscy wielcy geniusze, bez wyjątku, charakteryzują się nadprzeciętną energią zarówno fizyczną i psychiczną. Wszystko wskazuje na to, że kiedy umysł ma jasną i spójną wizję celu, wyrażoną wszystkimi dziewiętnastoma wymienionymi przejawami geniuszu, przejawia się to w postaci właśnie ogromnego ładunku energii, jaki przepełnia człowieka i popycha go do kolejnych działań w kierunku realizacji wymarzonych wizji.
[Odpowiedź od Adama Dębowskiego]
Też ostatnio myślałem nad ludźmi "sukcesu".

Jest u nich cecha, która jest niezwykła. To patrzenie w przyszłość, wizjonerstwo, intuicja...

Większość ludzi robiąc plany robi je na pół roku do przodu (gdzie spędzę wakacje) na rok (na jaką uczelnie pójdę, jaką pracę znajdę).
Żyją często z dnia na dzień, nie planując co mogą zrobić w przyszłości.
Ludzie którzy odnoszą wielkie sukcesy to ci którzy patrzą 5, 10 albo i więcej lat do przodu. To ci którzy obserwując społeczeństwo, wiedzą co będzie modne, przydatne, praktyczne za 10 lat. Jak kultura i technologia pójdzie na przód za 10-20 lat.
Ci najwięksi oprócz tworzenia w głowie wizji przyszłości, kreują ją, tak aby to co wymyślili przydało się ludziom za ten 10-20 lat.

Ostatnim takim przykładem, który zaobserwowalem to firma Google. Oprócz tego, że kolesie, którzy stworzyli najlepszą przeglądarkę są genialnymi informatykami, to wraz zespołem stworzyli coś co mnie zachwyciło.
www.earth.google.com
Strona która w najbliższym czasie będzie najbardziej popularną mapą świata, gdzie znajdziesz wszystko - dojazd do nowej pracy w Nigerii, restauracje na Haiti, toalete w NY.
Ci kolesie spojrzeli kilka dobrych lat do przodu i biorąc zdjęcia satelitarne używane przez wojska itp, tworzą mape dla zwykłych ludzi. I niedługo każdy pub będzie im płacił aby znaleźć się na tej mapie. To jest piękno i geniusz umysłu człowieka.
Dodam jeszcze przekonani słynnego geniusza z Niemiec
Przekonania Einsteina

1. Kocham marzyć
2. Wyobrażam sobie, że rozwiązuje wszystkie problemy
3. Tworzę swoją Akademię Olimpijską
4. Obserwuję naturę
5. Nauka to ciągła zabawa
6. Łączę racjonalizm z twórczością
7. Kreuję jak najlepiej swoje miejsce pracy
8. We mnie jest dziecko
9. Myślę o nieistniejących rzeczach
Panel strategii zainstaluje sobie dzisiaj w Wigilie, najpierw podstawy a potem przeprogramuje ten program tak jak sobie życzę. Napiszę w przyszłości o szczegółach oraz o rozbudowaniu programu, bo napisanie porządnego tego programu potrwa kilka miesięcy. Oto instalka!

 

Panel strategii

Panel i strategie

W NLP jest taka rzecz, która jest rewolucja dla umysłu człowieka.
Odkąd zacząłem to stosować moje przekonania, obrazy, dialog wewnętrzny skoczyły o kilka poziomów wyżej i codziennie idą w górę.
Gdy to zbudowałem siłą, energią, pasją tak mocno wypełniają całe ciało i umysł, że rozwój i kreatywność wybija mnie w galaktyki.
Nie ma pieprzenia, zastanawiania się, powolnych dialogów i małych obrazków w głowie. Jest działanie, budowanie strategii mistrzów i pęd do przodu, który wzmacnia niesamowicie.

Mówię o panelach kontrolnych (ta nazwa pochodzi od Bandlera, bo on to wymyślił).
Dla mnie lepszą nazwą jest „Panel Strategii”.

Panel jest filtrem, przez który przechodzą informacje z zewnątrz. Pozwala on na zatrzymywanie sugestii, emocji itp. Które są szkodliwe, a przyjmowanie i wzmacnianie tego, co jest dla nas ważne.
Panel to strategia, którą budujesz w sobie i wg której działasz, myślisz i czujesz.
Panel to przekonania, którymi kierujesz się każdego dnia.
Panel to zbiór informacji, do którego wkładasz wszystko to, co wzmacnia i buduje. Jest to także baza z której dostajesz informacje, które na poziomie nieświadomym zostały wcześniej przetworzone i teraz są tobie podawane w postaci pomysłów, rozwiązań i odpowiedzi (czyli np. tzw eureka).

Wyobraź sobie że masz przed sobą ekran, tablicę np. o wymiarach metr na metr. Na tym ekranie rysujesz oddzielnie panele (np. w postaci prostokątów, fizycznie w wyobrażeniu może wyglądać tak:
|----------------------|
| |
| strategia mistrza |
| |
|----------------------|

– np. w lewym górnym rogu, u góry po środku, po prawej stronie, w lewym dolnym rogu, dół środek i prawy dolny róg.
Mamy 6 paneli. Każdy nazywasz, jakimś hasłem, tak żeby kojarzył ci się ze strategia, jaka zaraz tam będziesz budował.

Ja np. mam „strategie mistrzów”, czyli zbiór idei i przekonań najlepszych; panel związki, czyli strategie, które sprawiają, że każdego dnia rozwijam się, aby być lepszy dla ludzi, których kocham i na których mi zależy; mam tez panel, który filtruje wszystkie informacje pod kątem nowych pomysłów, wynalazków, technik i rozwoju.

I tak np. na górze po środku mam panel, który nazywa się „strategia mistrzów” i co nie spojrzę w górę, to albo wrzucam tam kolejną strategie mistrza, której się nauczyłem albo otrzymuje z panela (poprzez procesy nieświadome) informacje, że: „dodaj tam perspektywie 2 lat do przodu. Robiąc to, popatrz co możesz zrobić dodatkowo, aby za 2 lata rozwinęło się to jeszcze bardziej” – czyli strategia mistrzów, patrzenie przyszłościowe.

Dzięki wręcz fizycznemu stworzeniu paneli przed sobą, dajesz mocny impuls do umysłu na co się nastawiasz, czego szukasz i jak chcesz myśleć. Tworzysz obrazy, nad którymi masz pełną kontrolę i które towarzyszą ci przez cały czas – na poziomie świadomym, gdy tego chcesz i na poziomie nieświadomym.
Jeśli mam panel dotyczący związku, to wiem że codzienne informacje dotyczące moich bliskich będą przechodziły przez właśnie ten filtr i dzięki temu będę każdego dnia się rozwijał, żeby być lepszym partnerem, bratem, przyjacielem. Bo jeśli mocno zbuduje panel, to będzie on działał i zmieniał mnie non stop na lepsze. I np. wstaje rano i wpada mi do głowy pomysł „aha zrobię to... żeby drugiej osobie było fantastycznie” albo
„mam, to jest genialny pomysł na napisanie książki i na szkolenie”.
Ponieważ moje filtry są nastawione na konkretne informacje wyciągam je z większą łatwością i wzmacniam je, tworząc z nich potężne kotwice i strategie, którymi się kieruje.

Mając panel strategii mistrzów, mój dialog wewnętrzny gada tylko, poprzez przekonania najlepszych. Uczę się dzięki temu szybciej i szybciej się rozwijam.

A więc, nazywasz każdy panel. Możesz dać mu kolor. Możesz dać mu odpowiedni kształt.
Budujesz to przed sobą poprzez wyobraźnie. Użyj kartki i rozrysuj sobie najpierw, jeśli łatwiej będzie ci to skonstruować. Zapamiętaj to, co narysowałeś, stwórz ten obraz przed sobą i powiększ go do optymalnych dla ciebie rozmiarów. Tak ze jak spojrzysz gałkami w lewy górny róg to będziesz wiedział, że tam masz jeden panel, a jak spojrzysz w dół, to jest tam drugi.
Później idziesz ulicą patrzysz w lewy górny róg i baam wpada ci do głowy genialny pomysł. Nastawiłeś swój umysł na filtrowanie i nieświadome przetwarzanie pewnych informacji i nagle dostajesz odpowiedź. Nie musiałeś się głowić pół dnia nad rozwiązaniem, tylko dałeś umysłowi polecenie poprzez panel i otrzymałeś niedługo odpowiedź.

Gdy masz panele, dotyczące różnych sfer życia, zauważysz, jak zmieniły ci się obrazy w głowie i jak różny jest dialog wewnętrzny, którym gadasz do siebie non stop. Obrazy będę większe, lepsze z pozytywniejszą energią, a głos będzie mocniejszy, bardziej zdecydowany, konkretny.

Zbuduj panel strategii i zobacz, jak wiele się zmienia. Panel to filtr przekonań, który się zakotwicza i nie daje spokoju.

Jeśli masz swój panel to napisz, jak go tworzysz i jak działa.

Jeśli masz pytania to pisz. Zbudowanie Panelu strategii daje niesamowitego kopa i energii!

Pozdrawiam

Źródło:
http://spolecznosc.grmg.pl/topic/292-panel-strategii/page__pid__1571#entry1571
http://spolecznosc.grmg.pl/topic/68-charakterystyka-geniuszu-wszystko-ma-swoja-strukture/

1 komentarz:

  1. No chciałeś więc dodaje ;D
    Ten Panel Strategii sam zamierzam sobie zainstalować bo mnie do tego myślami namówiłeś ;D

    Aha jak myślisz że nie dotrzymam słowa to się mylisz ;]

    OdpowiedzUsuń

Proszę pamiętać o napisaniu swojego pseudonimu pod komentarzem jak nie masz konta